Nitrojet 2200/8

Nitrojet 2200/8


Manji su troškovi dopunjavanje hranjivi materije!

Veći je efikasnost prema veštačkog đubriva!

Mogu se koristiti bez kiše!

Hranjivi sastojak se odmah koristiti u zoni korena!

 


www.botos-ada.com